Klíč značek map speciálních a generálních.

ed. Klenka, Josef
3. vyd. České lidové knihkupectví a antikvariát (Josef Springer), 1916. 31 s.