Klíč k úplné květeně republiky Československé.

Domin, Karel; Podpěra, Josef
2. vyd. R. Promberger, 1928. 1088 s.