Klerikální vydra : symfonie hněvu a různic. Díl 2.

Thein, Antonín
Českoslovanská akc. tiskárna, 1926. [278], 536 s.