Klaun Jac.

Bergman, Hjalmar Fredrik Elgerus
Vyd. 1. Slovenský spisovateľ, 1978. 315 s.
Edice: Tvorba národov