Kino zašlých čias.

Mándy, Iván
1. vyd. v Smene. Smena, 1980. 196 s.
Edice: Štafeta