Kinetika heterogenních reakcí v soustavách tuhá látka-plyn.

Barret, Pierre
1. vyd. Academia, 1978. 395 s.