Ke zlatému městu.

Le Feuvre, Amy
2., oprav. vyd. V. Procházková, 1947. 141 s.