Když se zlé věci stávají dobrým lidem.

Kushner, Harold S
Vyd. 3. Portál, 2000. 143 s.