Když dívka dospívá.

Pondělíčková-Mašlová, Jaroslava
4. vyd. Avicenum, 1989. 130 s.