Kdo se dívá, když spíš.

Clark, Mary Higgins; Clark, Carol Higgins
Vyd. 1. Alpress, 2002. 181 s.
Edice: Klokan