Kde údolí končí.

Urzidil, Johannes; ed. Nováková, Anna; ed. Buben, Jindřich
1. vyd. Argo, 1996. 138 s.