Kde domov můj? : 72 let Československa.

1. vyd. Evropský kulturní klub, 1992. 304 s.