Kázání na wssecky neděle a swátky celého roku a řeči příležitostné, kteréž činil a wydal Jan Valerian Jirsík.

Jirsík, Jan Valerian
Tiskem c.k. dworní knihtiskárny synů Bohumila Haase, . 253 [3] s.; 3 sv