Katolická missionární knížka, čili, Návod ku křesťanskému životu.

Cyrillo-Metodějská knihtiskárna (J. Zeman a spol.), 1883. 439 s.