Katolická literatura česká přítomné doby.

Hronek, Josef
Českoslovanská akciová tiskárna, 1924. 48 s., 1 l