Katharine Hepburnová.

Brož, Jaroslav
Český filmový ústav, 1971. [23] s.