Katedrála.

Mahler, Zdeněk
3., dopl. a aktualiz. vyd. Labyrint, 2011. 94 s.