Katechismus vyučování zpěvu na školách obecných ku potřebě učitelův a čekatelův učitelství : otázky a odpovědi z methodiky zpěvu : kniha pomocná k potřebě chovancův ústavů ku vzdělání učitelův a učitelek.

Jiránek, Stanislav
Fr. A. Urbánek, 1901. 83 s.
Edice: Urbánkova Bibliotéka paedagogická ; sv. 190