Katechismus voliče v obcích republiky československé.

Harmach, Kamil
A. Neubert, 1919. 52 s.