Katechismus : úpravy látek textilních, běličství, barvířství, tiskařství a appretura.

Stárek, Rudolf
Hejda & Tuček, 1912. 160 s.
Edice: Illustrované katechismy naučné ; 2