Katechismus perspektivy : Příručka pro školu i praxi.

Bem, František Xaver
III. upravené vydání. K. Ausobský, 1946. 53-[V] s.