Katechismus katolického náboženství.

Kubíček, Václav
Páté, pozměněné vydání. Matice cyrilometodějská, 1945. [V]-161-[I] s.