Katechismus katolického náboženství.

5. zdokonal. vyd. Matice cyrilometodějská, 1948. 157, [1] s.