Katechismus katolického náboženství.

3. vyd. Matice cyrilometodějská, 1932. 161 s.