Katechismus československého práva pro zemědělce.

Stibic, Zdenko
Ústř. jedn. hospod. družstev, 1922. 332, 4 s.
Edice: Třetí roční zpráva vyš. zeměd. školy druž ; 1921/22