Katastrofa bělohorská roku 1620, její předudálosti a následky.

Luděk, Karel
Vyd. druž. strany nár. soc, 1903. 20 s.