Katalog známok, Polsko 1860-1948.

Kolár, Hugo
I. vydanie. nákladom vlastným, 1947. 28 s.