Katalog známok : Dánsko 1851 - 1949 a Grónsko. Čís. 17.

Kolár, Hugo
1949.