Katalog známok, Bosna.

Kolár, Hugo
I. vydanie. [nákladom vlastným], 1946. 16 s.
Edice: Kolárove katalogy známok ; č. 4