Katalog známek československých 1930.

Kaplánek, Karel
3. vydání. Karel Kaplánek, 1930. 128 s.