Katalóg zbierky zbraní Vlastivedného múzea v Topol'čanoch.

Kulašik, Karol K; Díte, Juraj
1. vyd. Obzor, 1975. 104 s.