Katalog výstavy "Šest set let universitní knihovny" uspořádané při příležitosti oslav Karlovy university v Zrcadlové síni Klementina v Praze v dubnu a květnu 1948.

Národní a universitní knihovna, 1948. 32 s.