Katalog výstavy 20 let výtvarného umění v Severočeském kraji : malba, sochařství, grafika, užité umění : výstavní místnosti Domu kultury pracujících a výstavní síň Díla v Ústí nad Labem 31.5.-30.6.1965.

Krajská organizace československých výtvarných umělců, 1965. 1 nestránkovaný sv