Katalog pesticidních přípravků na ochranu rostlin a k dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

2., dopln. vyd. Spolana, n.p, 1966. 197, [1] s.