Katalog losů Čs. státní loterie 1957-1980.

Mixa, Miroslav
Čes. numismatická společ, 1980. 120 s.