Katalog českých rukopisů c.k. veřejné a universitní knihovny pražské.

Truhlář, Josef
Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906. xi, 196 s.