Katalog československých známek od roku 1945. Čís. 1.

(2. vyd.). POFIS, . 72 s.