Katalog československých známek od roku 1945. Čís. 1.

POFIS, 1953. 72 s.