Katalog československých známek od roku 1945 : dodatek za rok 1954.

Pofis, 1955. 16 s.