Katalog československých známek 1946.

Lehovec, Jan
J. Salivar, 1945. 112 s.