Katalog : komorní hudba : půjčovní materiály.

Český hudební fond, 1974. 178 s.