Karolina Světlá ve stycích s Janem Nerudou.

Čermáková-Sluková, Anežka; Světlá, Karolina
J. Otto, . 120 s.