Karolina Světlá : Obraz literárně-historický.

Čech, Leander
Šolc, . 198, 2 s.