Karol Korenič a americkoslovenské robotnícke hnutie.

Fordinálová, Eva
1. vyd. Pravda, 1988. 253 s.
Edice: Postavy svetového revolučného hnutia