Karol Kállay.

Kára, Lubor
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1963. 16 s., 64 s. il. příl