Karneval světů. Příběh 1, Ledová hrozba.

McLaren, Malcom; Mac<< >>Laren, Malcolm
Winston Smith, . 42 s.; 1992