Karlštejn : St. hrad a památky v okolí.

Menclová, Dobroslava; Dvořáková, Vlasta
4. vyd., v STN 3., dopln. a přeprac. vyd. STN, 1966. 53, [3] s.