Karlštejn : státní hrad.

Dvořáková, Vlasta; Menclová, Dobroslava
4., přeprac. a dopl. Olympia, 1972. 79 s.