Karlík a pes Alík ; ilustroval R.A.Klapač.

Holub, Jan J; Holub, Jan; Klapač, R. A
Petrov, . 137 - [II] s.