Karla Havlíčka kutnohorský pobyt a porotní soud, konaný 12. listopadu 1851.

Veselský, Petr Miloslav
Nákladem knihkupectví a knihtiskárny K. Šolce, . 103 s.